Cancer Council

Служби за поддршка

Многу служби им се достапни на луѓето со рак. Стапете во контакт со социјалниот работник во Вашата болница или Телефонската линија за помош на 13 11 20 за информации за практична помош, финансиска помош, поддршка поврзана со ракот и/или групи за застапување.

Исто така можете да стапите во контакт со:

  • Центарот за нега на Комонвелтот (Commonwealth Carelink Centre) на 1800 052 222 за да дознаете за опсегот на достапни служби во Вашата заедница и како да стапите во контакт со нив.
  • Центарот за ресурси за негуватели (Carer Resource Centre) на 1800 242 636 за упатување до служби и практични информации за поддршка на негуватели
  • Програмата Нега во домот и заедницата (HACC) на 1800 052 222 (Центар за нега на Комонвелтот) за информации во врска со примање на нега во зедницата.
  • Планот за помош при патување и сместување на изолирани пациенти (IPTAAS). Формуларите за апликација може да ги добиете од Вашиот лекар, здравствениот центар или болницата во Вашата локална заедница.

Директориумот со служби за рак во NSW содржи информации во врска со служби што можат да бидат корисни за луѓето кои биле дијагностицирани со рак и нивните семејства и негуватели, како и за здравствените професионалци.  Наведените служби се организирани во десет главни регионални подрачја. Во секое подрачје, службите се дополнително поделени во категории. Исто така се наведени и некои служби на ниво на држава.

Како да најдете служба за рак во Вашето подрачје?

Кликнете тука за да го пребарате Директориумот со служби за рак