Cancer Council

Рак на панкреас

Панкреасот е орган на дигестивниот систем што ја разложува храната за таа да може да се апсорбира и да ја користат клетките од телото. Туба наречена панкреасен канал го поврзува панкреасот со предниот дел од тенкото црево. Панкреасот содржи два типа на жлезди: егзокрини жлезди и ендокрини жлезди.

Ракот на панкреасот започнува во предниот дел од панкреасот каде што може да го затвори жолчниот канал и да предизвика жолтица. Исто така може да се рашири до блиските нерви и лимфните јазли и може да предизвика болка.

Во NSW околу 686 луѓе се дијагностицираат со рак на панкреас секоја година, со што тој е 13-от најчест вид на рак во NSW.

За ракот на панкреасот има стапка на преживување од само 7%, а речиси 30% од луѓето умираат за време два месеца од дијагностицирањето. Иако хирургијата претставува единствената можност за излекување, кај 80% од случаите заболувањето е толку напреднато во времето на дијагностицирање на пациентот, што не може да се земе предвид како можност.

Од 2008 година, Cancer Council собра повеќе од $6,5 милиони за истражувања поврзани со ракот на панкреас и затоа успеа да помогне во воспоставувањето на неколку важни истражувачки проекти предводени од истакнати научници во полето на ракот на панкреас.

Во тестовите за утврдување дали има присуство на рак се вбројуваат: крвни тестови, скен со ултразук, скен со КТ, скен со МРИ, ендоскопија и ERCP (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија), ендоскопски ултразвук, скен со ПЕТ, биопсија за земање примерок од ткиво, лапароскопија.

Определувањето на стадиумот на лекарот му кажува колку ракот се проширил. Тие му помагаат на тимот за медицинска нега да одлучи кој третман е најдобар.

  • I стадиум – Ракот е откриен само во панкреасот и не се раширил до органите близу панкреасот. Тоа се нарекува заболување во рана фаза.
  • II стадиум – Ракот се проширил до лимфните јазли близу панкреасот или е голем, но не се раширил до блиските органи.
  • III стадиум – Ракот се проширил во блиските големи крвни садови или органи, како на пример, желудникот, слезенката или дебелото црево.  Може или не мора да има рак во лимфните јазли.
  • IV стадиум – Ракот се проширил до другите органи, како на пример, црниот дроб или белите дробови или абдоминалната обвивка.  Вашиот лекар тоа може да го нарече – рак во напредна фаза.

Хирургијата ја дава најдобрата можност за излекување на пациентите кои имаат заболување во рана фаза (ракот не се проширил надвор од панкреасот) и коишто имаат доста добро здравје, и покрај ракот. Најчестата операција е Whipple постапката (панкреатодуоденектомија). Радиотерапијата и хемотерапијата исто така се користат за лекување на ракот на панкреасот.

Палијативниот третман помага за подобрување на квалитетот на живеење на луѓето со ублажување на симптомите од рак, без обид за излекување на заболувањето. Важна е за луѓето со рак во напредна фаза, а исто така може да се користи во различни стадиуми на ракот за да помогне во ублажување на симптмите, како жолтицата, постојаното повраќање и загубата на телесна тежина, болката. Третманот исто така може да опфати справување со други физички и емоционални симптоми.