Cancer Council

Одрекување од одговорност

Информациите на оваа веб страница се дадени само како општи информации. Не се наменети како медицински совети и не треба да се прифаќаат како замена за консултации со квалификувани здравствени професионалци кои може да ги утврдат Вашите индивидуални медицински потреби.

Се надеваме дека овие информации ќе одговорат на некои Ваши прашања и ќе Ви помогнат при размислувањето за дополнителни прашања кои би сакале да ги поставите на Вашите лекари или Телефонската линија за помош за ракот -13 11 20 по цена од локален повик каде било во Австралија.

Веб страницата ја контролира Cancer Council NSW со седиште во Воломулу, Сиднеј, НЈВ, Австралија.

Линкови до други сајтови

Cancer Council NSW обезбедува линкови до веб страници коишто не ги контролира. Не одговара за содржината на која било поврзана веб страница или кој било линк содржан на поврзана веб страница или какви било промени или ажурирани податоци на такви веб страници.

Тие линкови се дадени за употреба само како референција и не се сметаат како одобрување од Cancer Council NSW за организацијата или поединецот што управува со веб страницата.