Cancer Council

Chào mừng

Trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin và các phương pháp bằng một số thứ tiếng để giúp đỡ những người mắc bệnh ung thư.

Tại Cancer Council NSW, chúng tôi tin rằng có thể gây ra tác động lớn nhất bằng cách xem bệnh ung thư như một vấn đề xã hội chứ không chỉ đơn thuần là một vấn đề sức khỏe. Đây là một lý do vì sao chúng tôi dồn tâm huyết vào việc cung cấp các dịch vụ và thông tin cho những công dân Úc đa văn hóa và đa ngôn ngữ (CALD).

Tin vui là tỷ lệ khỏi bệnh ung thư đã tăng lên đáng kể trong vòng 25 năm qua và NSW là một trong những nơi có tỷ lệ khỏi bệnh cao nhất trên thế giới. Cancer Council NSW đã là một tác nhân chính mang lại những thay đổi quyết định trong quá trình kiểm soát bệnh ung thư và góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong vì ung thư, nhưng vẫn còn một con số đáng kể các bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao – như ung thư phổi, gan, dạ dày, não và tuyến tụy – và chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu và chống lại những căn bệnh ung thư này qua các dự án đầu tư lớn và hợp tác quan trọng với các cộng đồng Úc đa văn hóa và đa ngôn ngữ (CALD) trên khắp NSW.