Cancer Council

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợĐường dây HelplineA dịch vụ thông tin và hỗ trợ điện thoại bảo mật cho tất cả những câu hỏi về bệnh ung thư. Mở từ thứ Hai – thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều. 
Hỗ trợ thực tếHỗ trợ Thực tếChúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin và hỗ trợ trong các vấn đề tài chính và pháp lý, chỗ ăn ở và đi lại. 
Các nhóm hỗ trợCác nhóm hỗ trợCác nhóm hỗ trợ của chúng tôi cung cấp một nơi để gặp gỡ và chia sẻ các trải nghiệm với những người khác cũng bị bệnh ung thư.  Các dịch vụ hỗ trợCác dịch vụ hỗ trợCó nhiều Dịch vụ Hỗ trợ khác để trợ giúp những người bị bệnh ung thư và người chăm sóc của họ