Cancer Council

Hỗ trợ thực tế

In A- A+

Các ảnh hưởng về mặt tài chính của quá trình điều trị bệnh ung thư có thể khiến nhiều người nản lòng và tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ hoặc các cơ quan phi chính phủ.

Quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư có thể gây nên khó khăn tài chính tạm thời hoặc liên tục. Centrelink (số điện thoại 13 27 17) có thể cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính. Cancer Council NSW cũng cung cấp một số khoản vay nhỏ không tính lãi cho những bệnh nhân ung thư và người chăm sóc đang gặp khó khăn tài chính tạm thời và có thể chứng minh khả năng trả nợ khi hồi phục sức khỏe. Các bệnh nhân ung thư và người chăm sóc đủ điều kiện cũng sẽ được tư vấn pháp lý và hỗ trợ miễn phí bởi các chuyên gia hoạch định tài chính. Hãy gọi cho Đường dây hỗ trợ theo số 13 11 20 để biết thêm thông tin. Nếu bạn cần phiên dịch, hãy liên hệ với Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch (TIS) theo số 13 14 50 và yêu cầu được kết nối với Cancer Council tại số 13 11 20.

Vấn đề đi lại và chỗ ăn ở có thể là một mối lo cho nhiều người, đặc biệt là nếu họ sống ở vùng nông thôn và cần đi một quãng đường dài để được điều trị. Chương trình Hỗ trợ Chỗ ăn ở và Đi lại cho các Bệnh nhân ở Vùng hẻo lánh (IPTAAS) là một chương trình mà bạn đủ điều kiện để đăng ký. Bạn có thể lấy mẫu đơn đăng ký từ nhân viên công tác xã hội, bác sĩ hoặc trung tâm y tế cộng đồng trong vùng của bạn.

Một số bệnh viện cung cấp chỗ ở trong các nhà nghỉ dành cho người thân của các bệnh nhân ung thư với giá ưu đãi.  Ví dụ, những bệnh nhân ung thư và người chăm sóc đến Wagga Wagga để điều trị đã trút bỏ được một số gánh nặng kể từ ngày mở cửa của Lilier Lodge, một nhà nghỉ gồm 30 giường, một trong bảy nhà nghỉ được tài trợ bởi Cancer Council trong khắp NSW.

Living Well After Cancer Fact Sheet