Cancer Council

Công việc và Bệnh ung thư

In A- A+

Công việc là một phần quan trọng trong đời đối với nhiều người. Bên cạnh thu nhập, nó cung cấp sự thỏa mãn và cơ hội kết giao với đồng nghiệp. Quay trở lại làm việc ngay khi cơ thể bạn cho phép là một cách để cuộc sống của bạn trở lại bình thường.

Nếu việc chữa trị khiến bạn không thể quay lại làm việc, hãy xem xét các chương trình phục hồi và đào tạo lại mà có thể giúp bạn chuẩn bị cho một công việc khác.

Đôi khi có thể khó khăn để tìm việc hoặc phát hiện ra rằng bạn không được cân nhắc thăng chức.

Bạn có quyền được đối xử công bằng ở chỗ làm. Nếu bạn cần lời khuyên về sự phân biệt đối xử hãy nói chuyện với một nhân viên công tác xã hội hoặc Hội đồng Nhân quyền.