Cancer Council

Tình nguyện

In A- A+

Mọi người thuộc đủ các tầng lớp trong xã hội đến tình nguyện với chúng tôi. Sinh viên và thanh niên tình nguyện để thu thập kinh nghiệm và các kỹ năng công việc họ cần để giúp họ tìm được việc làm sau này.

Tương tự, những người khác tình nguyện sau khi họ xin nghỉ việc và đang muốn có một trải nghiệm mới, và có nhiều người vẫn đang đi làm và đã áp dụng rất nhiều kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm họ có được vào công việc tình nguyện.

Nhiều tình nguyện viên của chúng tôi là những người đã về hưu và đang muốn sử dụng kinh nghiệm và thời gian rảnh của mình vào những việc có ích. Tình nguyện có thể rất thú vị và là một cách tuyệt vời để kết bạn mới. Nó cũng có thể giúp bạn học được những kỹ năng mới và thu thập các kinh nghiệm làm việc quý giá.

Cancer Council NSW có nhiều vị trí tình nguyện và yêu cầu thời gian phải bỏ ra là khác nhau – từ những vị trí toàn thời gian cho đến một buổi chiều một tuần hoặc những sự kiện chỉ xảy ra một lần.

 

Chúng tôi có các vị trí tình nguyện trong khắp NSW
Nhấp chuột vào đây để biết các vị trí tình nguyện còn trống
và mẫu đơn liên hệ

 

khu vực Sydney Metropolitan
Gửi email tới volunteervacancies@nswcc.org.au
hoặc gọi cho Ban Chương trình Tình nguyện theo số (02) 9334 1773

Western Sydney và các vùng khác
Liên hệ với văn phòng khu vực gần nơi bạn nhất.